Förtroendevalda hos Region Norrbotten

Länspartnerskapet 2023-2026

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Partnerskapet leds av landshövdingen och träffas 4-5 gånger per år. Syftet är att kraftsamla kring dagsaktuella frågor men även kring strategiska hållbarhetsfrågor, exempelvis initiativ med koppling till Agenda 2030.

Uppdrag (4 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Öberg Anders Socialdemokraterna ledamot 1
Wäppling Jeanette Vänsterpartiet ledamot 2
Friberg Camilla Socialdemokraterna ersättare 3
Johansson Huuva Birgitta Centerpartiet ersättare 4