Förtroendevalda hos Region Norrbotten

Investeringar i Norrbotten AB 2023-2026

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Investeringar i Norrbotten AB (Invest in Norrbotten) arbetar med att locka svenska och utländska företag och investerare till Norrbotten genom att sprida kännedom och kunskap om affärsmässiga möjligheter i länet. Invest in Norrbotten ägs gemensamt av Region Norrbotten och elva av länets kommuner. Gällivare, Haparanda och Kiruna kommuner är inte delägare.

Länkar:
Investeringar i Norrbotten AB

Uppdrag (3 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Edin Robert Sjukvårdspartiet lekmannarevisor 1
Hövenmark Anna Vänsterpartiet lekmannarevisors ersättare 2
Ölund Helena Socialdemokraterna ägarombud 3