Förtroendevalda hos Region Norrbotten

Energikontor Norr AB 2023-2027

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Energikontor Norr AB ägs av Region Norrbotten (50%) och Norrbottens 14 kommuner. Bolagets uppgift är att öka andelen förnybar energi och att få företag och offentlig verksamhet att hushålla med energi och naturresurser.

Länkar:
Energikontor Norr AB
Ägardirtektiv

Uppdrag (3 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Alanentalo Kent Kristdemokraterna lekmannarevisor 1
Hövenmark Anna Vänsterpartiet lekmannarevisors ersättare 2
Ölund Helena Socialdemokraterna ägarombud 3