Förtroendevalda hos Region Norrbotten

Styrelsen och övriga nämnder (5 st)