Förtroendevalda hos Region Norrbotten

Politisk sekreterare

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

En politisk sekreterare är en politiskt tillsatt tjänsteperson som biträder Region Norrbottens politiker i deras uppdrag. Den politiska sekreteraren arbetar åt ett specifikt politiskt parti. Enligt kommunallagen får regioner anställa politiska sekreterare att biträda de förtroendevalda i det politiska arbetet. Det är en form av partistöd. De politiska sekreterarna får inte anställas för längre tid än till utgången av det år då val av fullmäktige ska hållas nästa gång i hela landet. Regionstyrelsen är anställningsmyndighet för politiska sekreterare. Anställningsbeslutet delegeras till gruppledaren för respektive part.

Länkar:
Regler för politisk sekreterare

Uppdrag (7 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Johansson Moa Socialdemokraterna politisk sekreterare 1
Snell Lumio Christina Vänsterpartiet politisk sekreterare 2
Nordblad Johanna Centerpartiet politisk sekreterare 3
Vakant Moderata Samlingspartiet politisk sekreterare 4
Sjöö Erika Sjukvårdspartiet politisk sekreterare 5
Wikberg Marita Kristdemokraterna politisk sekreterare 6
Häggblad Magnus Sverigedemokraterna politisk sekreterare 7