Förtroendevalda hos Region Norrbotten

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2023-2026

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31