Förtroendevalda hos Region Norrbotten

Regionala utvecklingsnämnden 2023-2026

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Regionala utvecklingsnämnden utses av regionfullmäktige och består av 13 ledamöter och 13 ersättare. Regionala utvecklingsnämnden har ett helhetsansvar för regionens arbete med regional utveckling, kultur, trafik och infrastruktur.