Förtroendevalda hos Region Norrbotten

Styrelsen och övriga nämnder (6 st)

Regionfullmäktige tillsätter regionstyrelsen samt de nämnder som utöver styrelsen behövs för att fullgöra regionens uppgifter enligt lag eller annan författning och för övrig verksamhet.