Förtroendevalda hos Region Norrbotten

Stiftelser och fonder (6 st)

En stiftelse eller en fond förvaltar en ekonomisk förmögenhet som har avsatts med syfte att stödja ett särskilt ändamål tex utbildning, forskning eller regional utveckling.