Förtroendevalda hos Region Norrbotten

Stiftelsen Norrbottensteatern 2023-2026

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Stiftelsen Norrbottensteatern har Region Norrbotten och Luleå kommun som huvudmän och har till uppgift att producera och framföra professionell scenkonst för Norrbottens befolkning, på turné runt om i länet och på de tre scenerna i teaterhuset i Luleå.

Postadress:
Box 501 36
973 24 Luleå