Förtroendevalda hos Region Norrbotten

Kommunalförbund (7 st)

Kommunalförbund kan bildas mellan kommuner och regioner. Medlemmarna överlämnar kommunal/regional verksamhet till förbundet. Kommunalförbundet är en egen offentligrättslig juridisk person med egen rättskapacitet, fristående från medlemmarna.