Förtroendevalda hos Region Norrbotten

Norra sjukvårdsregionförbundet 2023-2026

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Norra sjukvårdsregionförbundet är ett kommunalförbund med medlemmar från alla fyra norrlandsregioner. Förbundet ska vara samverkansorgan i norra sjukvårdsregionen för norrlandsregionerna i syfte att tillvarata och utveckla gemensamma intressen.

Telefon:
090-15 70 00

Postadress:
Vasagatan 19
903 29 UMEÅ

Uppdrag (7 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Öberg Anders Socialdemokraterna ledamot 1
Johansson Huuva Birgitta Centerpartiet ledamot 2
Ankarholm Dan Sjukvårdspartiet ledamot 3
Friberg Camilla Socialdemokraterna ersättare 4
Berggård Glenn Vänsterpartiet ersättare 5
Frohm Linda Moderata Samlingspartiet ersättare 6
Hammarberg Krister Moderata Samlingspartiet lekmannarevisor 7