Förtroendevalda hos Region Norrbotten

Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet 2023-2026

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Regionala kollektivtrafikmyndighet Norrbotten (RKM) är ett kommunalförbund där Region Norrbotten och länets kommuner är medlemmar. RKM ska samordna, effektivisera och utveckla kollektivtrafiken i länet.

Telefon:
0920-23 38 33

Postadress:
Smedjegatan 19
972 32 Luleå

Uppdrag (31 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Ölund Helena Socialdemokraterna ledamot 1
Sundelin Johannes Socialdemokraterna ledamot 2
Aaro Anna-Carin Socialdemokraterna ledamot 3
Pettersson Sven-Gösta Socialdemokraterna ledamot 4
Niemi Mats Socialdemokraterna ledamot 5
Berggård Glenn Vänsterpartiet ledamot 6
Perdal Jan Anders Vänsterpartiet ledamot 7
Snell Lumio Christina Vänsterpartiet ledamot 8
Kerttu Per Arne Centerpartiet ledamot 9
Meier Thunborg Birgit Moderata Samlingspartiet ledamot 10
Strandberg Hans Moderata Samlingspartiet ledamot 11
Åström Jonny Sjukvårdspartiet ledamot 12
Ankarholm Dan Sjukvårdspartiet ledamot 13
Isaksson Ilkka Sverigedemokraterna ledamot 14
Taimi Kristina Socialdemokraterna ersättare 15
Gustavsson Anita Socialdemokraterna ersättare 16
Frank Erika Socialdemokraterna ersättare 17
Söderlund Erik Socialdemokraterna ersättare 18
Karlsson Susanna Socialdemokraterna ersättare 19
Jonsson Linda Vänsterpartiet ersättare 20
Nilsson Suikki Gunilla Vänsterpartiet ersättare 21
Wäppling Jeanette Vänsterpartiet ersättare 22
Nordblad Johanna Centerpartiet ersättare 23
Sundström Kristoffer Moderata Samlingspartiet ersättare 24
Zara Nihad Moderata Samlingspartiet ersättare 25
Rönnqvist Anders Sjukvårdspartiet ersättare 26
Nylén Sten Sjukvårdspartiet ersättare 27
Eklund Tord Sverigedemokraterna ersättare 28
Hald Bjarne Centerpartiet lekmannarevisor 29
Edin Robert Sjukvårdspartiet lekmannarevisor 30
Hövenmark Anna Vänsterpartiet lekmannarevisor 31