Förtroendevalda hos Region Norrbotten

Ideella föreningar (3 st)

En ideell förening ska vara öppen och uppbyggd i enlighet med demokratiska principer, med stadgar och styrelse. Den har ideell målsättning och främjar sina medlemmars ekonomiska intressen oavsett om föreningen bedriver ekonomisk verksamhet eller inte.