Förtroendevalda hos Region Norrbotten

Kenneth Backgård (SJVP)

Kontaktinformation

Telefon:
070-568 38 99 (mobil)

E-post:
kenneth.backgard@norrbotten.se

Bild på Kenneth Backgård

Uppdrag (19 st)

OrganisationUppdragPeriod
AER:s Generalförsamling 2019-2022 ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
AER:s Kommitté Ekonomi och Regional utveckling 2019-2022 ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Internationella beredningen 2019-2022 ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunalförbundet Svensk Luftambulans direktion 2019-2022 ledamot 2019-12-01 - 2022-12-31
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg 2019-2023 ledamot 2019-04-01 - 2023-03-31
Länspartnerskapet 2019-2022 ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Norra sjukvårdsregionförbundet 2019-2022 ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Norrbottens Turistråd AB 2019-2023 ledamot 2020-02-12 - 2023-04-01
Nätverket Hälsa och Demokrati 2019-2022 ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Politisk samverkansberedning inom hälso- och sjukvård, omsorg och skola 2019-2022 vice ordförande 2020-12-09 - 2022-12-31
Regionala kollektivtrafikmyndighet Norrbotten 2019-2022 ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Regionala utvecklingsnämnden 2019-2022 ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Regionfullmäktige 2018-2022 ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Regionråd Regionråd 2019-01-01 - 2022-12-30
Regionstyrelsen 2019-2022 ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Regionstyrelsen presidium 2019-2022 ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Tillväxtberedningen 2019-2022 ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Utskott Nära vård ledamot 2022-06-01 - 2022-12-31
Viltförvaltningsdelegationen 2019-2022 ersättare 2020-02-12 - 2022-12-31