Förtroendevalda hos Region Norrbotten

Regionalt forum 2023-2026

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Region Norrbotten blev regionalt utvecklingsansvarig år 2017 och startade då Regionalt forum för att tillsammans med norrbottens kommuner, myndigheter m fl diskutera samverkan kring viktiga frågor..

Länkar:
Regionalt forum/ Utveckla Norrbotten