Förtroendevalda hos Region Norrbotten

Tillväxtberedningen 2023-2026

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Tillväxtberedningen består av sju ledamöter och sju ersättare från Region Norrbotten som tillsammans med Norrbottens kommuner ska verka för en politisk samsyn i för länet strategiska tillväxt/utvecklingsfrågor samt infrastruktur.

Länkar:
Norrbottens kommuner - Tillväxtberedningen
Tillväxtberedningen
Protokoll