Förtroendevalda hos Region Norrbotten

Viltförvaltningsdelegationen 2023-2026

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Viltförvaltningsdelegationen är ett organ inom länsstyrelsen för samverkan i frågor som rör länets viltförvaltning och ska på regional nivå samverka och besluta i övergripande frågor som berör jakt-, viltvårds- och rovdjursfrågor.

Länkar:
Förordning (2009:1474) om viltförvaltningsdelegationer
Viltförvaltningsdelegationen (Länsstyrelsen)

Uppdrag (10 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Persson Birgitta Socialdemokraterna ledamot 1
Åström Lennart Socialdemokraterna ledamot 2
Jonsson Linda Vänsterpartiet ledamot 3
Ottosson Ulf Martin Centerpartiet ledamot 4
Tjärdalen Per Moderata Samlingspartiet ledamot 5
Töyrä Emilia Socialdemokraterna ersättare 6
Viklund Thor Anders Socialdemokraterna ersättare 7
Wäppling Jeanette Vänsterpartiet ersättare 8
Sjölund Majvor Centerpartiet ersättare 9
Sjöö Erika Sjukvårdspartiet ersättare 10