Förtroendevalda hos Region Norrbotten

Politisk samverkansberedning inom hälso- och sjukvård, omsorg och skola 2023-2026

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Region Norrbotten utser sju ledamöter och sju ersättare som tillsammans med Norrbottens kommuner ska hantera folkhälsofrågor inom hälsa, vård, omsorg och skola för att skapa helhetsperspektiv och gemensam drivkraft.

Länkar:
Norrbottens kommuner - Politisk samverkansberedning för vård, skola och omsorg
Reglemente för politisk samverkansberedning för hälsa, vård, omsorg och skola
Protokoll