Förtroendevalda hos Region Norrbotten

Tillgänglighetsrådet 2023-2026

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Tillgänglighetsråd i Region Norrbotten ska fungera som ett samråds-, kontakt- och informationsorgan mellan regionen, handikapprörelsens länsavdelningar, länets primärkommuner och statliga länsmyndigheter.

Länkar:
Tillgänglighetsrådet
Protokoll
Reglemente