Förtroendevalda hos Region Norrbotten

Politisk samverkansberedning inom hälso- och sjukvård, omsorg och skola 2019-2022

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31

Region Norrbotten utser sju ledamöter och sju ersättare som tillsammans med Norrbottens kommuner ska hantera folkhälsofrågor inom hälsa, vård, omsorg och skola för att skapa helhetsperspektiv och gemensam drivkraft.

Länkar:
Reglemente för politisk samverkansberedning för hälsa, vård, omsorg och skola
Norrbottens kommuner - Politisk samverkansberedning för vård, skola och omsorg
Protokoll

Uppdrag (14 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Åström Lennart S ersättare 12
Messner Doris SJVP ersättare 9
Frohm Linda M ordförande 1
Uvberg Ia S ersättare 14
Spegel Emmi-Lie S ersättare 13
Åström Jonny SJVP ersättare 8
Öberg Anders S ledamot 5
Lindfors Nils-Olov C ersättare 11
Lindberg Elisabeth S ledamot 6
Sjöö Erika SJVP ledamot 3
Nordvall Hedström Monika M ersättare 10
Sundelin Johannes S ledamot 7
Andersson Kurt-Åke C ledamot 4
Backgård Kenneth SJVP vice ordförande 2