Förtroendevalda hos Region Norrbotten

Utskott och nämndberedningar (6 st)

Regionfullmäktige får bestämma att en nämnd ska ha ett eller flera utskott. Om regionfullmäktige inte har bestämt något om utskott, får nämnden själv bestämma att utskott ska finnas. En nämnd får tillsätta de nämndberedningar som behövs.