Förtroendevalda hos Region Norrbotten

Hälso- och sjukvårdsnämndens beredning 2023-2026

Mandatperiod: 2023-01-27 - 2026-12-31

Varje parti som finns representerat i hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår en representant bland nämndens ledamöter att delta i hälso- och sjukvårdsnämndens beredningsmöten (HSNB) för innevarande mandatperiod.