Förtroendevalda hos Region Norrbotten

Uppdragsberedningen 2023-2026

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Regionfullmäktiges uppdragsberedning arbetar med uppgifter som rör aktuella frågor av brett allmänt intresse för länets invånare, exempelvis livsstilsfrågor, kollektivtrafik, hälso- och sjukvård samt tandvård. Beredningens uppgift är att inom sitt område - öka kunskapen om medborgarnas behov - verka för bättre kontakter mellan medborgare och förtroendevalda - avge rapport med analys av genomfört uppdrag till regionfullmäktige.