Förtroendevalda hos Region Norrbotten

Övriga samarbetsorgan (6 st)

Region Norrbotten är engagerad i många organisationer som bidrar till och är viktiga aktörer i det regionala utvecklingsarbetet. Här hittar du delegationer, intresseföreningar, nätverk, partnerskap och råd.